Handledning nr 4 2018

Nr 4 2018

just de'

Handledning nr 4 2018

För dig som är pedagog och arbetar med barn 8–13 år.


Texten refererar till Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, hämtad i digital form från Skolverkets hemsida 2016-02-25: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575I skolan

Du som är pedagog kan använda tidningen i skolan. Så här säger Skolverket: "Det finns inget i skolförfattningarna som hindrar lärare och elever att använda tidningen. Det är läraren som själv bestämmer vilket material han eller hon vill använda på en lektion. I och med att undervisningen är icke konfessionell måste läraren tänka på detta när han eller hon använder material som har en särskild trosinriktning. Läraren kan till exempel prata och diskutera om innehållet med sina elever." Se hela intervjun med Skolverket.

Uppslagen i just de’ nr 4 2018 ger flera möjligheter att utifrån Lgr 11 arbeta med följande ämnes-överskridande innehåll för


Årskurs 1-3, med följande hänvisning till citat i styrmedlen:


“Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.”


“Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.”


“Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).”Årskurs 4-6, med följande hänvisning till citat i styrmedlen:


“Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.”


“Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.”


”De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.”

"Tiden går fortare när vi leker" (s. 4-7) | Drömmen om en rosa klänning (s. 22-25)


Koppling till styrdokumenten

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.Betlehem-nytt | Därför firar vi jul! (s. 14-16)


Koppling till styrdokumenten

Högtider | Berättelser ur Bibeln | Tankegångar bakom ritualerTips om en mysig jul (s. 19)

Samtala om livsfrågor.


Koppling till styrdokumenten

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationerExempel på mer innehåll:


Deckargåtan: läs mellan raderna

Pyssel, knep&knåp, boktips ... och mycket mera!

 

VAR MED OCH STÖD OSS

Vill du vara med och sprida just de'? Välkommen att ta kontakt med oss på info@justde.nu  Du kan också fylla din e-postadress i fältet och skicka till oss. Varje månad får du som sponsor ett brev med senaste nytt från just de’-redaktionen.

© just de' | Kreativ Verkstad Sverige 2016.